Lezecký kroužek Anura climbing school

Od září 2021 otevíráme kroužek lezení na umělé stěně pro děti
a mládež pod vedením Mgr. Kamila Korejse, určený začátečníkům a
mírně pokročilým.

Garantujeme maximálně 6 dětí ve skupině!!!

Sportovní lezení je sportem, který vychází jednak z tradičního
horolezectví, jednak z lezení po nejrůznějších překážkách
praktikovaném mnoha tělovýchovnými směry. Při správném vedení
rozvíjí komplexně motoriku a díky nutné kooperaci i smysl pro
zodpovědnost.

 

Termíny:

úterý 15 00 - 16 45 děti 10 – 14 let
úterý 17 00 – 18 45 mládež 15 – 19 let
čtvrtek 15 00 – 16 45 děti 10 – 14 let
čtvrtek 17 00 – 18 45 mládež 15 – 19 let

Místo:

Lezecké centrum Stěna Holešovice (Mammut)
Bubenská 43, Praha Holešovice

Cena:

6.400,- /pololetí- 20 lekcí (při docházce jednou týdně)
11.900,- /pololetí- 40 lekcí (při docházce dvakrát týdně)
V ceně kurzovného je zahrnut i vstup na stěnu a zapůjčení
veškerého materiálu kromě lezeček (možno zapůjčit na stěně za 40,- Kč).

Instruktor

Mgr. Kamil „Kema“ Korejs


 absolvent Tv na PedF UK
 23 let zkušeností s lezením a horolezectvím, 15 let zkušeností s výukou
dětí, mládeže i dospělých
 2008 – 2015 vedoucí trenér dětského oddílu a instruktorského týmu LC
Stěna Holešovice
 externí lektor sportovního lezení na Přírodovědecké fakultě UK
!!! Na vyžádání mohu poslat podrobnější informace emailem.!!!

kamilkorejs@seznam.cz www.anura.cz
tel.: 734 545 541