Holé Spáry v Holešovicích

 

Pozvánka na “Holé spáry v Holešovicích 2021“

Zveme Vás tímto na devátý ročník přátelského závodu ve spárovém lezení, pod heslem: Nesmí projet za žádnou cenu (žába). Chceš říci soudruhu..? No jo, dvě dávky. 
Jedná se o vytrvalostní závod v lezení se zaměřením na spárové lezecké techniky, ve kterém si zalezou jak zkušení spáraři, tak začátečníci a nadšenci.

Pravidla

Vítězí ten, kdo v níže popsaných liniích cvakne největší počet expresek a topů.
Na každou linku má soudruh, či soudružka "dvě dávky". Počet cvaknutí z obou "dávek" se sčítá. Počítají se pouze expresky cvaklé během pálení dávky "v kuse". Zkoušet na nečisto během závodu můžete, ale ostrý "dávky" mají přednost. Až na určené výjimky se leze bez použití chytů. Taktika, co dřív a co potom je na vás. Samozřejmě doporučujeme používání spárových rukavic. Kdo nemá, zapůjčíme v rámci startovného. Jističe si pokud možno vezměte vlastního. Případná upřesnění rozpisu cest a pravidel proběhnou před startem závodu.

Organizace

Přihlášky: Ideálně předem mailem na david.obrocnik@obrworks.cz nebo Fejsbůčkem
Do přihlášky uveďte: Jméno (Nick), Rok narození, Oddíl/sponzora, kategorii ve které hodláte soutěžit Lze se přihlásit i přímo na startu nebo během závodu (na pozdní start nebude brán v hodnocení zřetel)
Počet startujících je omezen na 50 (pokud pár dvojek přijde na poslední chvíli, určitě se vejdou)

COVID:
Je potřeba dodržet podmínky vstupu na lezeckou stěnu v den závodu.
COVID pozitivní závodníci budou diskvalivikováni bez nároku na cokoliv.

Místo závodu: Lezecká stěna Holešovice, Bubenská 1536/43 Praha 7 Holešovice

Datum závodu: 20.11.2021
Kategorie: MUŽ, NEMUŽ

Startovné: 150,-Kč plus vstupné na stěnu 
Program:  
8:00 – 9:00 - Registrace soudruhů a soudružek
09:00 - Start pálení dávek
19:00 - Konec pálení dávek
19:30 - Vyhlášení
20:00 – Pro zájemce promítání filmů s lezeckou tematikou
20:00 – Oslava přeživších se zpěvy a kýváním (ti nejzdatnější mají samozřejmě povoleny tance)

Máte možnost přespat do neděle ve vlastním spacáku

Rozpis cest

Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se.
Z každé dávky se počítají body, které jste ulezli v kuse bez odsedu.
Že se jedná o ostrou dávku, si každý čestně určí, než nastoupí do cesty. Pokud lezete cestu jen na zkoušku a přijde zájemce o ostrou dávku, bez otálení ho pusťte. Má přednost.
 


1.  Žabka nad barem - Pravá hrana Makak profilu. Obtížně mělkým koutkem za pomoci struktury (jeden povolený vrut) do spáry a tou. Cvaká se lajna expresek vpravo od spáry max 6 bodů

2. Pseudokomín - Naproti Žabce nad barem rozporem mezi strukturami. Bez použití děr a chytů. Vruty povoleny. Cvaká se lajna expresek mezi strukturami max 5 bodů

3. Rudá Soňa - Na sloupu pomocí dvou struktur do spáry, tou pod strop. Stropní spárou, vpravo do Rudé Soni a tou. Strop je rozdělen na čtyři zóny. Držení zóny alespoň jednou žábou se počítá za  jednu expresku. Bonusové Prvky:  Netopýr nezvednutý 1 bod Netopýr zvednutý (jako že pokračujete dál v cestě - 3 body Otočka ve spáře 2 body Všechny údy v Rudé Soně 2 body Cvaká se lajna expresek Vlevo od spáry (9 bodů). Za sektory ve stropě držené jednou žábou max 4 body.  Plus Bonusy Celkem max  20 bodů.  

4. Uvolněná žába - Převislou spárou uvolněně na konec a za pomoci žab do krápníku. Top je řetěz vpravo.  Max 5 bodů

5. Žába chod - Pravá stěna areálu. Kolmou vlnitou spárou na konec, sestup pod zatáčku, zde přepad do krápníku do visu oběma rukama. Cvaká se lajna vlevo od spáry. Max 6 bodů. Přepad do krápníku 2 body. Celkem 8 bodů

6. Trhlinka - Vlevo od Žába chod. Trhlinou na konec. Zejména cvakání třetí expresky prověří, jak vám drží FingerLock. Lezení na boso neplatí. Doporučujeme měkčí volnější obuv. Cvaká se lajna vlevo od spáry. Max 6 bodů

7. Sokolík - Zadní kout areálu vpravo. Sokolíkovou spárou bez odšlapů do struktur. Hodnotný je zejména přelez bříška u třetí expresky. (povolen jeden označený stup) Cvaká se lajna vpravo od spáry Max 6 bodů.

8. Véčko - Zadní kout areálu vpravo. Vlevo od Sokolíku v koutě. Přesah stěny tvoří véčko na plytkou žábu. Levou rukou se povoluje odhmat nebo stisk. 2 oranžové chyty se Vám budou hodit, Dolez Sokolíkem. Masakr Cvaká se lajna vlevo od spáry. Max 5 bodů

9. Komínek - Vpravo od rajbasu komínem. Cvaká se lajna vlevo od spáry. Max 5 bodů

10. Dvojmužný komín - Ve sporťáckém sektoru v pravém průchodu do zadní části. Zužujícím se komínem. Leze se Top Rope. Jako body se počítají označené sektory dosažené nohama oběma borci. Extra za expresku se počítá zavěšení obou borců za ruce za chyty na překladu nad komínem. 6 bodů za sektory + 2 za zavěšení. Celkem 8 bodů 

11. Tlustá Berta - Sporťácký sektor. Rozšiřující se spárou a žlábkem. Vruty ve žlábku povoleny. Masakr Bonusy:, Vystrčení obou nohou ven z Berty a pokračování v pálení dávky – 2 body, Vystrčení obou rukou ven z Berty a pokračování v pálení dávky – 2 body Cvaká se lajna expresek Vlevo od spáry. Max 13 bodů

12. ThinHands - Sporťácký sektor. Převislou spárou na konec. Úzká žabka. Bombónek, kterej bude pro lidi s většíma rukama lehce kyselej. Vis za jednu ruku a pokračování (cvaknutí alespoň jedné další expresky) je za 3 body Cvaká se lajna vlevo od spáry. Max 11 bodů

13. Rozporák - Ve vstupu na 3D stěnu. Rozporem mezi levou stěnou a hranou ke třetí expresce. Překrok do oblého sokolíku a Mělkým vhloubením ve struktuře. Cvaká se lajna v levé stěně 5 bodů. Úspěšně provedený překrok 3 body. Celkem 8 bodů

14. 3D Spára - Vpravo na 3D stěně. Členitou spárou pod strop. s pomocí žebra přes něj a spárou na konec. Cvaká se lajna vlevo od spáry. Top vpravo od spáry. Max 9 bodů. Šroubovačka pod převisem se nepočítá.  

15. 3D Psycho - Mělkým vhloubeníčkem s prvky rozporu ke spáře a tou (povoleny vruty). Top je expreska v klenbě. Popruhy, šrouby, segmenty spáry na stisk, ani zadní hrana spáry neplatí. 6 bodů za expresky Bonusy: Dolezení nohama do spáry. 2 body, Nohand ve spáře. 5 bodů Celkem max 13 bodů

16. Kout alá nohy do praku - Rozporem v koutě za pomoci struktur pod převis. Vpravo a vzhůru do vikýře. Povolena lišta v levé stěně vikýře. (To železné madlo už ale neplatí! J) Cvaká se lajna vpravo u kouta v převisu. Max 7 bodů 

17. BoulderSpára - Na Bouldrovce. Stropní spárou tam a zpět dokud máte "power a magic"... kromě startu bez odšlapu na chyty. Spára je dělena na zóny. Zóna držená alespoň jednou žábou je za expresku, otočka je za expresku. Startuje se zprava. Chyty lze použít pouze pro nástup do spáry. Dva krátké sektory na rohu jsou za 1 bod. Otočka 1 bod. Otočku lze dělat při držení alespoň předposledního sektoru v daném směru. Přelez jedním směrem 7 bodů. Tam a zpět 14 bodů, 3x 19 bodů, 4x 26 bodů, 5x 31 bodů, 6x 38 bodů  atd.

18. Visatec – Vis v OBRWOKS šuplíkách. Máte dva pokusy na šuplík.  Za 5 vteřin uvisených v jakékoliv velikosti šuplíku jeden bod, Bonus za kompletaci všech šuplíků 3 body. Max 8 bodů

19. POVL Trenažérek  Za každou lajnu v trenažérku oběma nohama nad rysku máte bod.  Max 9 bodů

20. Suché Patro - Na Bouldrovce v patře spárová linka. Obě ruce v sektoru 1 bod. Obě nohy v sektoru 1 bod. Top je madlo nad hranou Max 10 bodů

Ctění sponzoři a partneři tohoto luxusního podniku jsou:

STĚNA HOLEŠOVICE, HANIBAL, SINGING ROCK, SALTIC, OBRWORKS, HUDY, POVL